Contact us

If you have any question, please send us an email

Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia

Created by
David Lombao
Node Type Description Visible
Abanca Visibility
Grupo Tojeiro Visibility
Naturgy Visibility
Reganosa Visibility
Reganosa Holdco Visibility
Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia Visibility
Sogama Visibility
Sojitz Visibility
Sonatrach Visibility
Xunta Visibility
Source Link Target Date
Reganosa 85% Reganosa Holdco
Reganosa 15% Sojitz
Reganosa Holdco Grupo Tojeiro
Reganosa Holdco Sonatrach
Reganosa Holdco Xunta
Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia 38% Abanca
Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia 12% Reganosa
Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia 10% Sogama
Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia 40% Xunta
Sogama 49% Naturgy
Sogama 51% Xunta