Contact us

If you have any question, please send us an email

Espais de millora Ciutats amigues de les persones grans

Created by
Marti
Node Type Description Visible
Amics de la Gent Gran Visibility
Càritas Visibility
Creu Roja Visibility
Farmàcia El Roure Visibility
Servei de Promoció Econòmica Visibility
Servei Persones Grans Visibility
Source Link Target Date Actuació
Servei Persones Grans Nivell 3 Amics de la Gent Gran Taula contra la solitud
Servei Persones Grans Nivell 3 Càritas Taula contra la solitud
Servei Persones Grans Nivell 3 Creu Roja Taula contra la solitud
Servei Persones Grans Nivell 4 Farmàcia El Roure
Servei Persones Grans Nivell 2 Servei de Promoció Econòmica Comerç amic de la gent gran