Contact us

If you have any question, please send us an email

XARXA +80 L'H

Created by
Javier Blanco
Node Type Description Visible Clusters Connections Relevance Betweenness Closeness Coreness
Amics de la Gent Gran Visibility 1.00 5.00 0.89 0.00 0.80 4.00
Creu Roja L'Hospitalet Visibility 1.00 5.00 0.89 0.00 0.80 4.00
Espai de Suport Mémora Visibility 1.00 6.00 1.00 0.00 0.80 4.00
Fundació La Vinya Visibility 2.00 1.00 0.15 0.00 0.57 1.00
Negociat Serveis i Projectes amb la gent gran Visibility 2.00 5.00 0.77 3.00 1.00 4.00
Source Link Target Date Activitat Recursos econòmics
Amics de la Gent Gran Nivell 3 Creu Roja L'Hospitalet true
Amics de la Gent Gran Nivell 3 Espai de Suport Mémora true
Creu Roja L'Hospitalet Nivell 2 Amics de la Gent Gran true
Creu Roja L'Hospitalet Nivell 2 Espai de Suport Mémora true
Espai de Suport Mémora Nivell 3 Amics de la Gent Gran true
Espai de Suport Mémora Nivell 2 Creu Roja L'Hospitalet true
Espai de Suport Mémora Nivell 2 Negociat Serveis i Projectes amb la gent gran true Infraestructura i població
Negociat Serveis i Projectes amb la gent gran Nivell 2 Amics de la Gent Gran false Població de destí
Negociat Serveis i Projectes amb la gent gran Nivell 2 Creu Roja L'Hospitalet true optimitzar infraestructures i població destinatària
Negociat Serveis i Projectes amb la gent gran Nivell 2 Espai de Suport Mémora true Tallers i formació
Negociat Serveis i Projectes amb la gent gran Nivell 2 Fundació La Vinya false optimitzar infraestructures i població destinatària