Contact us

If you have any question, please send us an email

Mapa d'agents Comerços amigables MiR

Node Type Description Visible
Comerços Visibility
Població gent gran del municipi Visibility
Regidoria de Comerç Visibility
Regidoria de Comunicació Visibility
Representants de les persones grans Visibility
Serveis Socials i Envelliment Actiu Visibility
Visibility
Visibility
Source Link Target Date
Comerços Nivell 1 Població gent gran del municipi
Regidoria de Comerç Nivell 2 Comerços
Regidoria de Comerç Nivell 3 Serveis Socials i Envelliment Actiu
Serveis Socials i Envelliment Actiu Nivell 2 Comerços
Serveis Socials i Envelliment Actiu Nivell 3 Regidoria de Comunicació
Serveis Socials i Envelliment Actiu Nivell 2 Representants de les persones grans
Serveis Socials i Envelliment Actiu Nivell 2