Contact us

If you have any question, please send us an email

Fusións bancarias en Galicia

Created by
David Lombao
Node Type Description Visible
Abanca
Entidade propiedade do banco venezolano Banesco, resultante da mudanza de marca de Novagalicia Banco, herdeira do negocio bancario de Novacaixagalicia. Opera como tal dende xuño de 2014 e integrou na súa estrutura, mediante fusión, ao Banco Etcheverría, tamén propiedade de Banesco.
Visibility
Banca Hijos de Olimpio Pérez Visibility
Banco de Galicia
Banco creado a comezos dos anos 70 do século pasado a partir da fusión do Banco de Lugo e mais do Banco de Vigo, entidades adquiridas a finais da década anterior polo Banco Popular no marco da súa expansión. Operou como filial ata 2008, cando no marco do inicio da crise o Popular decidiu a súa fusión mediante absorción.
Visibility
Banco del Noroeste Visibility
Banco de Lugo Visibility
Banco de Vigo Visibility
Banco Etcheverría
Banco fundado en Betanzos en 1717. En 2002 pasou a estar controlado por Caixa Galicia, tras a fusión con Caixanova e a bancarización, por NCG Banco, que o vendeu ao venezolano Banesco en 2014.
Visibility
Banco Gallego
Entidade con orixe en mediados do século XIX, na Banca Olimpio Pérez, e resultante de fusións con outras como o Banco de Crédito ou Banco del Noroeste. Adoptou o seu nome en 1987, cando o capital retornou a mans galegas. Pasou a estar controlado por Caixavigo en 1998 e, posteriormente, polas súas entidades herdeiras. No proceso de rescate a Novagalicia Banco o FROB púxoo á venda e adxudicouno ao Sabadell por 1 euro en 2013.
Visibility
Banco Pastor
O Pastor tivo a súa orixe en 1776, no banco fundado por Jaime Dalmau ligado ás actividades portuarias da Coruña. Tomou o seu nome do socio de Dalmau, José Pastor. Estivo controlado por Pedro Barrié de la Maza dende 1939 e entre 1971 e 2001 tivo como presidenta á súa dona, Carmela Arias. No outono de 2011, en plena crise, foi mercado polo Banco Popular, que se comprometeu a manter a súa marca e a actividade da Fundación Barrié.
Visibility
Banco Popular
O Banco Popular Español fundouse en Madrid en 1926 ligado ao Partido Conservador. Protagonizou unha grande expansión en España durante os anos 70 do século pasado e nos anos da burbulla, tamén a nivel internacional. Tras arrastrar diversos problemas durante os anos da crise, foi adquirido polo Santander por 1 euro para evitar a quebra.
Visibility
Banco Sabadell Visibility
Banco Santander
O actual grupo financeiro ten a súa orixe na capital cántabra en 1857, ligado ás actividades portuarias. Dende comezos do século XX está dirixido pola familia Botín. Dende mediados dos anos 40 expandiuse mediante fusións e absorcións, con algunhas históricas como a compra de Banesto ou a unión co Central Hispano, ambas nos 90. Para facerse co Popular acomete unha ampliación de capital de 7.000 millóns de euros.
Visibility
Banesco
Banco de capital integramente venezolano. Nado en 1992, ten a súa orixe na Casa de Bolsa Escotet Valores. No marco da súa expansión internacional mercou o Banco Etcheverría en 2012 e en 2013 gañou a poxa por Novagalicia Banco, que adquiriu por 1.003 millóns de euros.
Visibility
Caixa Galicia
Fundada en 1978 como resultado da fusión entre a Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo e mais da Caja de Ahorros de Ferrol, que á súa vez foran froito doutras unións con entidades como a de Santiago. Fusionouse con Caixanova en 2010.
Visibility
Caixanova
Nace en 1999 como resultado da fusión das tres caixas do sur: Caixavigo, Caixa Ourense e Caixa de Pontevedra. Fusionouse con Caixa Galicia en 2010.
Visibility
Caixa Ourense
Entidade creada pola Deputación de Ourense en 1933. Funcionou autonomamente ata 1999, cando se fusionou con Caixavigo e Caixa de Pontevedra.
Visibility
Caixa Pontevedra
Creada pola Deputación de Pontevedra a finais dos anos 20 do século pasado. Fusionouse en 1999 con Caixavigo e Caixa Ourense.
Visibility
Caixa Rural da Coruña Visibility
Caixa Rural de Lugo
Creada en 1966 como Caja Central de Ahorros y Préstamos de Lugo, ligada aos Sindicatos Católicos Agrarios. En 2001 adoptou o nome de Caixa Rural Galega.
Visibility
Caixa Rural de Ourense Visibility
Caixa Rural de Pontevedra Visibility
Caixa Rural Galega
Denominación adoptada pola Caixa Rural de Lugo en 2001. Esta cooperativa de crédito transitou polos anos da crise sen necesidade de axuda externa e pechou o exercicio do seu 50º aniversario con 3 millóns de euros de beneficios. É a única entidade financeira de capital galego.
Visibility
Caixavigo
Entidade fundada polo Concello de Vigo en 1880. Operou independentemente ata que en 1999 liderou a fusión con Caixa Ourense e Caixa de Pontevedra, dando lugar a Caixanova.
Visibility
Caja de Ahorros de Santiago Visibility
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ferrol Visibility
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña y Lugo Visibility
EVO Banco
Marca creada por Novagalicia Banco en febreiro de 2012 para operar fóra de Galicia. Foi vendido ao fondo de investimento Apollo en setembro de 2013.
Visibility
Fondo Apollo Visibility
FROB
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Creado polo Goberno de España en xuño de 2009 para asistir os procesos de fusións de entidades financeiras. Xestionou os cartos do rescate financeiro aprobado no verán de 2012.
Visibility
Novacaixagalicia
Entidade resultante da fusión entre Caixanova e Caixa Galicia, impulsada pola Xunta. Operou dende o 1 de decembro de 2010 e foi obrigada a transferir o seu negocio bancario a Novagalicia Banco. A fracasada unión de ambas entidades foi investigada pola Xustiza e mais polo Parlamento de Galicia por presentar diversas irregularidades.
Visibility
Novagalicia Banco
Entidade creada por Novacaixagalicia para transferirlle o seu negocio bancario como resultado das esixencias do rescate estatal á entidade resultante de fusionar Caixa Galicia e Caixanova.
Visibility
Source Link Target Date
Banca Hijos de Olimpio Pérez Banco Gallego
Banco del Noroeste Banco Gallego
Banco de Lugo Fusión Banco de Galicia
Banco de Vigo Fusión Banco de Galicia
Banco Etcheverría Fusión Abanca
Banco Gallego Caixanova
Banco Popular Compra Banco de Galicia
Banco Popular Compra Banco Pastor
Banco Sabadell Compra Banco Gallego
Banco Santander Compra Banco Popular
Banesco Crea Abanca
Banesco Compra Banco Etcheverría
Banesco Compra Novagalicia Banco
Caixa Galicia Compra Caixa Rural da Coruña
Caixa Galicia Compra Caixa Rural de Ourense
Caixa Galicia Compra Caixa Rural de Pontevedra
Caixa Galicia Fusión Novacaixagalicia
Caixanova Fusión Novacaixagalicia
Caixa Ourense Fusión Caixanova
Caixa Pontevedra Fusión Caixanova
Caixa Rural de Lugo Renoméase Caixa Rural Galega
Caixa Rural Galega
Caixavigo Caixanova
Caja de Ahorros de Santiago Fusión Caixa Galicia
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ferrol Fusión Caixa Galicia
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña y Lugo Fusión Caixa Galicia
Fondo Apollo Compra EVO Banco
FROB Rescata Banco Gallego
FROB Rescata Novagalicia Banco
Novacaixagalicia Novagalicia Banco
Novagalicia Banco Participado Banco Etcheverría
Novagalicia Banco Crea EVO Banco